Podstawą każdego projektu Personal Branding jest analiza potrzeb, doprecyzowanie oczekiwań oraz realny do wykonania plan działania, dopasowany do budżetu projektu.

Plan - Realizacja - Wyniki

Tak działamy!

Krok 1

Spotykamy się i poznajemy!
Rozmawiamy o Twoich celach oraz planach na najbliższą i dalszą przyszłość. Wyznaczamy wspólnie cele i określamy kroki niezbędne do ich realizacji. Budujemy harmonogram działań w oparciu o wspólnie dobrane narzędzia i przystępujemy do ich realizacji.

Personal Branding to kompleksowy proces – tak jak potrzeby artykułowane przez naszych klientów. Jeżeli podczas analizy możliwości i potrzeb naszego klienta okaże się, że niezbędne jest wsparcie wyspecjalizowanych ekspertów od wystąpień publicznych czy budowania relacji z mediami lub wsparcie trenera biznesu, to takich właśnie specjalistów mamy po naszej stronie (sprawdź sekcję Wsparcie-Ekspertów).

Krok 2

Działamy i raportujemy!
Budujemy harmonogram działań w oparciu o wspólnie dobrane narzędzia i i przystępujemy do jego realizacji. Ustalamy optymalny dla projektu i Ciebie harmonogram spotkań, podczas których przedstawiamy wyniki i omawiamy bieżące zagadnienia – analizując wszystko, co istotne dla projektu i Twojej Marki.

Krok 3

Cieszymy się z wyników!
W miarę realizacji poszczególnych etapów naszych działań możemy podnosić poprzeczkę lub po prostu cieszyć się z osiągniętych wspólnie wyników i określić naszą rolę w projekcie – po realizacji podstawowych jego celów. Intensywność naszych działań jest zawsze skalowalna i dopasowana tak do oczekiwań jak i budżetu projektu.

Każdy z naszych Klientów ma inne potrzeby, więc każdy projekt to indywidualnie dobrany zestaw działań i narzędzi.

W ramach obsługi procesu budowania marki wykorzystujemy wiele narzędzi i działań, które tworzymy wewnątrz firmy lub przy wsparciu sprawdzonych partnerów. dzięki temu działamy szybko, skutecznie i z poszanowaniem budżetu.

  • tworzymy strategię działania opartą o cele i jakość
  • współtworzymy zaplecze materiałów i mediów do komunikacji Twojej osoby – Marki
  • nagrywamy podcasty i wywiady
  • narywamy filmy i prezentacje wideo
  • realizujemy sesje zdjęciowe
  • tworzymy strony www i profile we wszystkich istotnych mediach społecznościowych
  • piszemy teksty w reakcji na bieżące wydarzenia, które mogą mieć znaczenie dla Twojej osoby
  • pomagamy Ci zdobyć niezbędną wiedzę i praktykę z zakresu wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem czy trudnymi sytuacjami w otoczeniu biznesowym

Dyskrecja i wzajemne zaufanie to podstawa naszego działania.